“Tiếp thị thương hiệu là quá trình tạo ra những giá trị cộng thêm có
tính khác biệt phù hợp”

 

"Một thương hiệu thực thụ là phải tạo ra giá trị”

 

 “Thương hiệu là công dân toàn cầu”

 

“Sáng tạo là việc đem cái (hoàn toàn) mới vào cuộc sống”

 

“Chiến lược là giải pháp. Chỉ có giải pháp mới mang lại giá trị cho khách hàng”

 

“Marketing đơn giản như bánh mì trở thành Sandwiches…”

 

“Sáng tạo không thay thế bằng sự chăm chỉ”

 

 “Thương hiệu không ở chiến trường mà nằm ở trái tim”

 

“Chúng ta cung cấp giải pháp, chứ không phải phương pháp”


"Tiếp thị chiến lược = Tiếp thị + Chiến lược kinh doanh"

 

"Quản trị chiến lược = Quản trị + Chiến lược"

 

“Nghệ thuật khác với thiết kế”

 

“Không có chiến lược nào đúng đắn hoàn toàn mà chỉ có những chiến lược sai lầm”

 

"Thương hiệu được gầy dựng bằng những thành tựu chứ không phải bằng Quảng cáo"

 

"Thương hiệu là Xúc cảm thẩm thấu"

 

“Một doanh nghiệp thành công không hẳn là do sở hữu một thương nổi tiếng, nhưng chắc chắn phải sở hữu một mô hình kinh doanh hiệu quả”

 

"Phát triển bền vững là Phát triển có Trách nhiệm"

 

“Khách hàng hãy trả tiền cho ý tưởng, đừng đồ họa”

 

"Khi marketing có vấn đề thì quảng cáo là giải pháp"

 

“Thương hiệu là mục tiêu di động. Khách hàng là mục tiêu di động. Đối thủ là mục tiêu di động. Thị trường là mục tiêu di động”

 

 “Hình thức theo cảm xúc”

 

“Thương hiệu có thể chiến thắng được đối thủ, nhưng sẽ không
chiến thắng được xu hướng”

 

“Thương hiệu không chinh phạt đối thủ, vì thương hiệu không có kẻ thù”

 

"Cách tốt nhất để làm tiếp thị là tạo ra xu hướng. Nhưng nếu không có năng lực tạo ra xu hướng, thì phải thích nghi với xu hướng một cách sáng tạo".

 

"Tiếp thị là Kinh doanh.Kinh doanh là Tiếp thị"

 

“Chiến lược là quyết định những gì không nên làm, chứ không phải là
những gì nên làm”


"Những chiến lược ít sai lầm nhất phải bắt đầu từ việc thấu hiểu khách hàng

một cách chuyên nghiệp nhất"